Solvarmeanlæg er stadig en god investering

Mange boligejere kan med succes få installeret en solfanger på ejendommen, således solens stråler opvarmer vandet, der anvendes af centralvarmeanlægget i ejendommen. På den måde kan man supplere varmeforbruget betydeligt, hvilket nedbringer varmeregningen, da man efter installationen af et solvarmeanlæg kun har få driftsudgifter til varmeproduktionen. Statens tilskudsordninger har varieret en del til solfanger og solcelleanlæg, hvilket betyder meget for rentabiliteten af anlæggene, men i realiteten er det altid en god og klimavenlig løsning, der kan betale sig tilbage i løbet af en kort årrække.

Sådan virker en solfanger

Princippet i et solvarmeanlæg er ganske enkelt, da man blot har monteret en solfangerkasse på taget af ejendommen, og solen opvarmer nu vandet i denne kasse, hvorefter en cirkulationspumpe får bragt vandet rundt til radiatorer og vandhaner.

En solfanger er ikke så effektiv om vinteren, så systemet er reelt kun effektivt i 2/3 af året, så man må regne med en solfanger som et supplement til ejendommens opvarmning af brugsvand. Det varme vand oplagres i en varmeveksler eller en spiral i en varmtvandsbeholder med stor volumen, og det er også muligt at anvende en såkaldt buffertank som lager af solvarmen. På den måde kan man anvende varmen i kolde perioder, og denne slags systemer kan fint samarbejde med jordvarme, der virker efter samme princip. Der skal altid tilsættes frostvæske til vandet i systemet, således det ikke fryser i de helt kolde perioder, men da der er tale om et lukket system, så er der næsten ingen vedligeholdelse.

Man kan få solfangeranlæg i forskellige størrelser, men et typisk anlæg vil kunne dække 30 % af ejendoms varmeforbrug og omkring 60 % af varmtvands forbruget, og det er naturligvis den kolde vinter med sparsom sol og højt varmeforbrug, der giver denne dårlige statistik. I den varme halvdel af året kan man derfor klare 100 % af varmeforbruget og brugsvand fra solfangeranlægget, så man kan derfor helt slukke for oliefyr, pillefyr og lignende opvarmningsanlæg.

Økonomien for et solfangeranlæg

Man bør nøje overveje økonomien for et solfangeranlæg, før man blot køber dette. Ejendommen skal være velegnet til solvarme, så dette bør man først tale med en ekspert på området, og dels skal man jo kende til investeringens størrelse og muligheden for statstilskud. Et typisk solvarmeanlæg koster omkring 50-60.000 kr., og man kan spare omkring 3.000 kr. årligt på varmeregningen, så der er virkelig tale om en glimrende investering plus det er godt for miljøet.

Tilskuddet fra staten er faldet gennem årene, men her i 2017 kan man stadig opnå 10-20.000 kr. i tilskud, og det gælder både private boliger samt virksomheder, og den tidligere grænse på 6 KW er endda bortfaldet. Man får tilskuddet med det samme, så man skal ikke som tidligere vente i flere år på at få det udbetalt, og desuden kan man også udnytte håndværkerfradraget, så det er derfor stadig en rigtig god idé at overveje solfanger på sin ejendom.

Biobrændsel varmer boligen fint op

Biobrændsel

Biobrændsel varmer boligen op og forsyner dig med varmt vand. Det er en glimrende løsning til dig der ikke har mulighed for fjernvarme. Når man bruger biobrændsel kommer der varmt vand og varme til radiatorerne i hele boligen. Du kan få biobrændselskedler til træ (brænde), træpiller, træflis, korn og halm.

Mere energirigtigt end el og olie

Selvom biobrændsel ikke er en perfekt måde, at forsyne boligen med varme på, så er det stadigvæk meget bedre end el og olie.

Pris

Biobrændsel prisen varierer en del og man kan ikke som sådan fastsætte en pris. Nogle er også i stand til at forsyne sig selv med biobrændselsmateriale, de vil faktisk bruge ufatteligt lidt penge til at holde anlægget i gang. Hvis man fx ejer sin egen skov, kan man fælde træ, som kan anvendes som brændbart materiale.

Vælg A-mærket

Ligesom så mange andre ting, skal man ikke bare købe det første og bedste biobrændselsanlæg. Det er meget vigtigt, at man netop i denne fase ser sig for. Man skal vælge en kedel, der er energimærke A. Det har en stor betydning for miljøet, at man ikke bare køber en kedel, men at man tænker sig om inden man køber biobrændselsanlægget.

Skorstensfejer

Du kommer nok ikke udenom at du skal have en skorstensfejer til at godkende den opsatte kedel og underskrive prøvningsattesten. Det kan for nogle være irriterende med endnu en udgift, men på den anden side, så er det en rigtig god sikkerhed. Du er jo ikke interesseret i at få skader på dit hus eller i værste fald risikere brand.

Varmen kan styres helt automatisk

Det er faktisk muligt, at købe en kedel, hvor varmen styres helt automatisk efter temperaturen udenfor. Man kan enten få denne automatik indbygget eller det kan købes særskilt. Så vidt jeg kan regne ud er det helt klart værd at købe, da man kan spare en masse penge på unødvendig opvarmning.

Kilde: Energistyrelsen

Gør din varmeregning mindre ved isolering

Fordele ved at isolere boligen

Når du isolerer dit hjem, bliver varmeregningen bedre og du skåner miljøet. Hvis du samtidig sørger for ordentlig ventilation i hjemmet, så vil du også opnå et bedre indeklima.

Isolering når du renoverer

Tænk ”isolering”, hver gang du renoverer noget i din bolig. Det er meget lettere, at isolere hver gang du renoverer end at tage det hele på en gang.

Kendt til bygningsreglementet

Når du isolerer selv, skal du kende til lovgivningen. Du risikerer at skulle lave det hele om, den dag du skal sælge huset, hvis det ikke er gjort godt nok.

Få en garanti

Hvis du har en håndværker til at isolere for dig, skal du sørge for at vælge en der vil udstede en garanti. Mange håndværkere vil ikke give dette og det kan i sidste ende være dig, der står med problemet, hvis de ikke har gjort deres arbejde godt nok. Du skal have en garanti for holdbarheden og nogle producenter tilbyder faktisk det de kalder en produktgaranti og det er sådan en du skal have.

Isoleringsegenskaber

Man kan isolere med rigtig mange ting og der er mange der har brugt kreative løsninger. Desværre er det ikke alle der er lovlige og mange er direkte brandfarlige. Når man kigger efter isoleringens egenskaber og kvalitet er det:

  • Isoleringsevne
  • Brandegenskaber
  • Levetid
  • Arbejdsmiljø

Materialets isoleringsevne vises som λ-værdi – jo lavere λ-værdi, jo bedre isoleringsevne. Man kan godt opnå lige så god isoleringsevne med materialer med høj λ-værdi. Der skal bare et tykkere lag til.

Man kan teste isoleringsmateriale inden brug

Der findes en instans, der hedder Varmeisoleringskontrollen. Det er en uafhængig kontrolordning, som du helt sikkert kan henvende dig til. De har testet en del materialer og kan muligvis fortælle dig om dit valgte isoleringsmateriale er godt nok. Der er også en masse danskere, der allerede har isoleret hele boligen, nogle har faktisk isoleret så godt at de sparer masser af penge på varmeregningen hver vinter.

 

 

Kilde: Energistyrelsen

Gode råd om rabat på din varmeregning

Der findes mange måder at spare på din varmeregning. Du kan få mange gode råd på ekstralommepenge.dk, hvor de rigtigt nævner, at en krone sparet er en krone tjent. En måde at få rabat på din varmeregning handler om boligens beskaffenhed, og den anden handler om din adfærd. Især det sidste er nem at regulere, men det kan også lade sig gøre at spare på varmen på selve bygningen.

Adfærd:

 

1. Den normale temperatur i et hus bør ligge på mellem 19 og 21 grader. Ved at sætte rumtemperaturen ned med en enkelt grad, sparer du omkring 5 % på varmeregningen. Det kan blive til mange tusinde kroner om året. Få trådløs temperaturstyring i hele huset – Living by Danfoss er en ny produktserie af moderne termostater, som sikrer optimal varmestyring og komfort på samme tid. Dermed sparer du på både energien og husholdningsbudgettet.

2. Det er godt at lufte ud i huset ofte, men med hensyn til din varmeregning er det bedre at lufte ud kort men intenst. På den måde når huset ikke at blive gennemkoldt, så opvarmningen skal begynde helt forfra.

3. Det er dyrt at varme vand. Udskift brusehovedet med en sparebruser. Det kan spare op til 50% på det varme vand.

Bygningen:

 

1. Varmen stiger til vejrs og kan derfor nemt forsvinde op igennem loftet. Derfor er det vigtigt, at loftet er grundigt isoleret. Ofte er loft-isoleringen mangelfuld og kan relativt nemt forøges med stor effekt på varmeregningen.

2. Hvis du har hulmur, der ikke er isoleret, kan det ofte betale sig at isolere dette hulrum.

3. Vinduerne er et af de mest oplagt steder at sætte ind. I gamle ejendomme er vinduerne ofte så dårlige, at man kan se et stearinlys blafre, når det står i vindueskarmen, fordi blæsten trænger ind. Det er dog vigtigt at huske, at gamle vinduer ikke nødvendigvis er dårlige, fordi de er gamle. De trænger måske bare til at slibes og males. Har du derimod udtjente termoruder, kan det betale sig at udskifte med nye energiruder, hvor isoleringseffekten kan være op mod fire gange bedre.

4. Endelig kan det betale sig at kigge en ekstra gang på fyret. Efter 10-15 år falder fyrets effektivitet, og man bør overveje at skifte til et moderne fyr.

Varmeregulering:

 

1. Der er ingen grund til, at alle værelser er fuldt opvarmede om natten, hvor du alligevel gemmer dig under den varme dyne. Mange fyr har mulighed for varmesænkning i nattetimerne, og ofte opdager du slet ikke, at temperaturen ændrer sig. Ud over, at din varmeregning falder.

2. Klimaanlæg er lidt mere avanceret end nattesænkning. Klimaanlægget tager højde for temperaturen udendørs og tilpasser fyrets forbrug derefter.

3. Endelig kan du overveje alternative energikilder for at spare på energien. Det kan for eksempel være solceller eller biobrændsel. Disse metoder er dog stadig så dyre, at besparelserne først viser sig i det lange løb.

 

Køb billig fyringsolie pris er vigtig

Når man undersøger fyringsolie pris, så skal man naturligvis undersøge hele oliemarkedet grundigt, da der er en voldsom konkurrence blandt olieselskaberne. Der er enormt mange milliarder på spil på oliemarkedet, hvor ofte kun de store giganter kan overleve konkurrencen. Der findes ofte priskrige sted, hvor de reelt sætter penge til for blot at bevare deres position på verdensmarkedet. Man kan eksempelvist se Dansk Shell har i mange år drevet servicestationer i Danmark, hvor de reelt ingen indtjening har haft, på trods af deres høje priser. Nu har de valgt at stoppe for driften af disse tankstationer pga. den voldsomme konkurrence fra lavprisselskaberne, hvoraf Shell naturligvis også er repræsenteret, da deres selskabskonstruktion er enorm og uigennemsigtig. Det er klart, at man må satse på de områder, som giver det bedste afkast, så må kundeservicen komme i anden række. Danskerne har i hvert fald vænnet sig til at tanke selv på tankstationerne og især hos de billige discountselskaber, hvor man ofte kan spare 25-50 øre pr liter benzin eller diesel. Nøjagtig samme tendens er gældende på markedet for fyringsolie.

Hold nøje øje med fyringsolie pris

 

Der kan igen oftest spares 25-50 øre pr. liter fyringsolie, hvis man køber den på det rigtige tidspunkt. Når vi taler om 1.000-2000 liter eller mere, så kan der nemt spares over 1.000 kr. pr. levering, hvilket jo er mange penge at spare udelukkende ved at tænke fremadrettet og strategisk. Du kan sammenligne det med at følge vekselkurserne på valuta. Såfremt du ved, at du skal bruge en bestemt valuta indenfor et år, så kan du enten vælge at købe valutaen, når kursen er gunstig i dit favør, men du kan også vente til at købe valutaen i sidste øjeblik, hvilket oftest er den dyreste løsning for dig. Samme udvikling kan man iagttage med fyringsolie pris, men her ved du trods alt, at du i hvert fald får brug for denne olie i løbet af året, så det kan godt svare sig at spare nogle penge ved at investere i fyringsolien på det rette tidspunkt. Et godt sted at undersøge først kan være denne hjemmeside, hvor det anerkendte olieselskab Statoil leverer svovlfri og miljøvenlig fyringsolie til en meget konkurrencedygtig pris. På siden fremgår det, at de giver kontant loyalitetsbonus til de kunder, som vælger automatisk optankning og er tilmeldt en varmekonto ordning. Derved opnår man ikke mindre end 745 kr. i rabat for hver 1.000 liter fyringsolie, hvilket er en yderst fornuftig rabat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestil fyringsolie online

Bestil fyringsolie online

Fyringsolie kan bestilles online. Det er nemt og overskueligt og du slipper for at lave en masse beregningsfejl. Bestil fyringsolie online, det er lettest. Du får endda rabat når du bestiller olien online, hvis du bestiller den hos en af de store leverandører.

Fordele ved at bestille online

Det er nemt, du skal blot udfylde et online skema. Der indtaster du størrelsen på din olietank, dit olie behov og foretrukne olietype. Desuden indtaster du, hvor hurtigt du vil have fyringsolien leveret. Jo længere tid du kan vente med at få leveret olien, jo billigere er det. Typisk kan man få leveret olien ret billigt inden for 3-5 hverdage.

Online er fremtid

Denne idé med online bestilling er i mine øjne genial. Jeg er træt af alle disse gammeldags bestillingssystemer og jubler når der er online bestilling. Det er meget irriterende, når man skal bruge tid på at ringe op og som oftest er det hurtigere, at gøre det hele online.

Bestil fyringsolie online og opnå kæmpe rabat

Hvis du eksempelvis bestiller fyringsolien Premium online hos Statoil, opnår du en rabat på 500 kr. /1000 l. Her er en oversigt over de forskellige rabatter hos en af de store fyringsolie leverandører:

  • Basis fyringsolie, rabat 400 kr. /1000 l.
  • Premium fyringsolie, rabat 500 kr. /1000 l.
  • Lev. inden for 3-15 hverdage, rabat 30 kr. /1000 l.
  • Fyld tanken helt op, rabat 40 kr. /1000 l.
  • Tilmeld automatisk lev. rabat 100 kr. /1000 l.
  • Varmekonto, rabat 75 kr. /1000 l.

Jeg prøvede at lave en simpel udregning på den fyringsolie vi bruger derhjemme og fandt ud af, at hvis jeg valgte en leverandør med en rabatordning, ville jeg få over 2000 kroners rabat. Det er for mig grund nok til at vælge et sted, der tilbyder rabat. Når man skal betale regningen på olie, kan man altid få en konto hos olieselskabet og derved betale for olien i rater.

Luft til luft varmepumpe er billigt

Opvarmning af bolig

Hvert år bruger danskerne flere tusinde kroner på opvarmning af boligen. Disse penge kunne være blevet sparet, ved at vælge en luft til luft varmepumpe. Varmepumpen kan desuden bruges som primær varmekilde i fx sommerhuse eller andre mindre boliger. Læs eventuelt om erfaringer her. 

Billig varme

Luft til luft varmepumpen producerer utrolig billig varme og det er sikkert også derfor, den har fået så enorm stor opmærksomhed på det sidste. Ud over at være meget billig er den også miljøvenlig, da den ganske enkelt blot udnytter energien i luften omkring os til at opvarme hjemmet.

Varmer også selvom det er koldt

Hvis man ikke vidste bedre, ville man tro luft til luft varmepumpen kun virkede om sommeren, men det er ikke sådan det forholder sig. Selv om luften er kold, producerer den stadigvæk en masse energi, der kan anvendes til opvarmning af boligen. Man skal have et særligt luft til luft anlæg for at kunne udnytte denne type varmepumpe.

Sådan fungerer anlægget

Det kan forklares meget enkelt. Man skal bare forestille sig hvordan luft til luft varmepumpen trækker varmen i udeluften ind i hjemmet. En luft til luft varmepumpe bruger en del energi, men den er stadigvæk meget billigere end andre opvarmningsformer. For hver 1 kWh en luft til luft-varmepumpen producerer, så skaber den varme, som svarer til 3 kWh. Til sammenligning vil man kun kunne opnå et 1 kWh til 1 kWh varme forhold med en klassisk el-radiator.

Installation af varmepumpe

Det er billigt at installere en luft til luft varmepumpe. Inden for en ganske kort årrække (12 til 15 år), kan man tjene installationsudgifterne ind igen, hvis man investerer i et kvalitetsanlæg. Dette betyder, at man i årrækken derefter kan nyde ikke blot gratis, men også meget miljøvenlig varme i hjemmet grundet mindskelsen af CO2 udledningen.

Hvor meget sparer man?

Det er ikke lykkedes mig at finde ud af hvor meget man sparer på varmepumpeanlægget. Det afhænger af det sædvanlige vareforbrug, isolering og type pumpe. En certificeret leverandør/montør kan dog foretage meget nøjagtige beregninger af dette, inden man vælger et eventuelt anlæg.

Lovkrav og generelle krav

Desværre er der en del gråzoner, når det gælder luft til luft varmepumpen. Nogle fabrikanter lover mere end de kan holde og man risikerer at skulle betale mere end man troede. Hvis man vil være sikker på god kvalitet og et anlæg der følger loven, kan man fx vælge modeller som bærer GO’energimærket.

Find din fyringsolie pris og få rabat

Fyringsolie pris

Se dig for inden du bestiller fyringsolie. Det kan ende med at være en dyr fornøjelse! Udover at vælge den rigtige olie og den rigtige pris, skal leverandøren også være forsikret mod skader. Fyringsolie pris kan reduceres kraftigt, ved at købe olien et sted med rabatordning. Det kan fx være Statoil. Statoil er netop kendt for både deres fremragende kundeservice, rabatordninger og hurtig levering. Desuden kan de tilbyde forskellige typer fyringsolie, som passer til dit fyr.

Find prisen

Fyringsolie prisen findes ved at lave en lynhurtig beregning. Det tager ca. 1 minut at udfylde et online beregningsskema. Jeg har selv beregnet prisen på vort eget oliefyr og fandt, at jeg kunne spare over 2000 kroner på at fylde det op et sted med rabatordning. Da vores økonomi ikke er til store akutte udgifter, vælger vi som oftest, at betale større udgifter i rater.

Ratebetaling

Når man betaler olien på en gang, så behøver man ikke tænke så meget over sit forbrug, før næste regning kommer om lang tid. Men denne pris er meget høj, hvis man skal betale den på en gang. Eller rettere sagt, den føles meget høj. Nogle er måske nød til at bede om et lån i banken, for at kunne betale olieregningen. Men nogle leverandører har allerede forudset dette problem og tilbyder derfor ratebetalingsordning. Det er en ordning, hvor fyringsolien betales i mindre dele henover året. Det er ofte et krav, at man tilmelder sig til betalingsservice. Den månedlige udgift bestemmes af mængden af olie, der skal fyldes på og selvfølgelig også af olietypen.

Rabat når man bestiller olien

Det lyder måske lidt skørt, når man læser det. Men man får faktisk nogle steder rabat, når man bestiller olien online. Det vil sige allerede ved bestillingen reduceres prisen. Man kan også spørge sig selv om det ikke var smartere bare at nedsætte prisen med det samme, da alle vel alligevel bruger online bestilling. Men det er rent faktisk ikke tilfældet. Der er rigtig mange, der slet ikke ved, at man kan bestille olien online.

Spar mange penge på dine varmeudgifter

Det er ikke kun dine varmeudgifter, som du kan spare på, det samme gælder også for vandregningen og elregningen. Du kan sammenlagt spare tusindvis af kroner på el, vand og varmeudgifter. Dansk Energi har hjulpet med disse tal, og de er offentliggjort på Bolius.dk, hvor man kan læse mere om besparelser på sine varmeudgifter mm.

Så meget kan spares på varmeudgifter

 

Her får du gode råd til, hvordan du nemt sænker dine udgifter til el, vand og varme.

Spar 1.853 kr. på el årligt

Indstil køleskab på 5 grader i stedet for 2 grader: 50 kr.

Sæt fryseren til -18 i stedet for -21 grader: 66 kr.

Brug mindre vand til at koge kartofler og grønsager: 86 kr.

Bag brød samtidig med, at du steger i ovn: 59 kr.

Brug opvaskemaskinen 4 gange om ugen på 50 grader: 51 kr.

Fyld vaskemaskinen og spar én 40 graders vask om ugen: 35 kr.

Vask en ugentlig vask på 60 grader i stedet for 90 grader: 78 kr.

Brug tørretumbleren 1 gang i stedet for 3 gange ugentligt: 429 kr.

Cirkulationspumpe på 60 grader slukkes 4 måneder: 288 kr.

Sluk 2 40 watt pærer 4 timer dagligt: 193 kr.

Udskift 60 watts pære med 15 watt A-Pære: 109 kr.

Sluk tv, radio, dvd, pc: 409 kr.

Besparelse 1.123 kWh: 1.853 kr.

Spar på el

 

Husejere bruger dobbelt så meget el som folk i lejlighed. Det skyldes bl.a., at husejere har flere hårde hvidevarer som opvaskemaskine og tørretumbler, og at der går el til fyr og cirkulationspumpe. Ifølge Dansk Energi kan du som husejer relativt nemt spare 1.850 kr. om året. Besparelsen er lidt mindre for folk i lejlighed. Hvis du slukker al dit elektronik i stedet for at have det på standby og kun bruger din tørretumbler en gang om ugen, har du allerede sparet over 800 kr. årligt. Du kan for alvor spare på strømmen ved at udskifte din elektronik og hårde hvidevarer til energibesparende varianter.

Spar på vand

 

Vandpriserne varierer, men de fleste betaler omkring 50 kr. pr. m3 vand. En almindelig familie i hus bruger 170 m3 om året. Allerede i år og de kommende år vil prisen stige voldsomt. Derfor er det et godt sted at spare.

Tage brusebade i stedet for karbade.

Lukke vandet, når du børster tænder.

Fylde vaske- og opvaskemaskine.

Vaske grønsager i balje.

Afkøle vand i køleskab i stedet for at lade hanen løbe.

Vande haven med opsamlet regnvand.

Installere sparebruser.

Sørge for, at hanerne ikke drypper.

Sørge for, at toilettet ikke løber.

Hvis en familie på fire installerer en sparebruser til 200 kr. og reducerer badetiden til 10 minutter i alt, så venter en besparelse på 1.800 kr. om året. Det viser udregninger fra Energitjenesten.

Spar på varme

 

Den bedste måde at spare på varmen er at skrue ned for den. Det er også afgørende for varmeregningen, hvor meget varme du trækker ud af vandet. Jo lavere temperatur vandet har, når det løber ud af radiatoren, desto bedre er varmen blevet udnyttet. Store radiatorer sænker vandets temperatur bedre, fordi de opvarmer mere effektivt.

 

Stil alle radiatorer på 3.

Opvarm med flere radiatorer i stedet for én.

Luft ud en gang dagligt med slukkede radiatorer.

Hold temperaturen på mindst 14 grader, når du er på ferie.

Hold temperaturen på mindst 16 grader, når du er hjemme.

Selv inden for samme kommune er der meget store forskelle på varmepriser.

Derfor er den største besparelse at flytte til en bolig med billig varme.

Det er også en god idé at energirenovere dit hus. Du kan bl.a. efterisolere og få nye superlavenergiruder.

 

 

Udnyt din varme bedst muligt

I din bolig kan du måske ikke gøre mere for at købe din varme billigere, så det eneste din familie kan gøre nu er at tænke mere energivenligt og klimavenligt. Samtidig vil I jo også opnå en billigere varmeregning, hvilket igen er godt for både miljøet og økonomien. Læs flere gode råd om at spare på din varme i Jyllands-Posten. Her kan du læse om 9 nemme oplagte steder til at spare på din varme, så det er bare med at komme i gang med at få bedre vaner.

Ni nemme råd til at holde på varmen

 

Hvad kan du nemt gøre for at få din bolig til at blive eller føles varmere, når det er koldt udenfor?

 

1. Træk gardinerne og persienner for om aftenen og natten – det er med til at forhindre varmetab fra vinduerne. Om dagen skal du trække gardiner og persienner fra, så den sparsomme sol kan bidrage med varme til rummene.

 

2. Hold nogenlunde ensartet temperatur i huset. Det kan skabe træk i huset, hvis nogle rum er meget koldere end andre, og hvis den varme luft trænger ind i de kolde rum, kan det skabe kondens og risiko for skimmelsvamp.

 

3. Flyt sofaen væk fra radiatoren. Når en sofa eller andre møbler står lige foran en radiator, giver radiatoren mindre varme, og varmen har svært ved at fordele sig ud i rummet. Det anbefales, at der er en afstand på 15-20 cm mellem radiator og sofa/møbel.

 

4. Læg et tæppe ved sofaen, arbejdspladsen, eller hvor du opholder dig meget – så føles det varmere og mindre fodkoldt.

 

5. Luft ud hyppigere, men mere kortvarigt, når det er rigtig koldt så sænkes temperaturen indenfor mindre. Luft ud med gennemtræk 2-3 minutter 5 gange om dagen frem for de normale 5-10 minutter 3 gange om dagen. Sluk for din varme imens.

 

6. Drop den automatiske natsænkning af temperaturen på dit oliefyr eller gasfyr, når det er bidende koldt. Du kan også justere den, så den sænker temperaturen til 20 grader i stedet for 18 grader om natten.

 

7. Luk ventilationsriste til i kælder, krybekælder, skunk, loftrum eller lignende, hvis der er meget lave temperaturer og stærk blæst i et par døgn, – så mindsker du træk. Husk STRAKS herefter at åbne for ventilationen – ellers risikerer du råd og svampeskader.

 

8. Hasp vinduet både oppe og nede. Mange glemmer eller undlader at sætte begge hasper på vinduet igen – derved slutter vinduet ikke tæt og megen varme ryger ud gennem den øverste del af vinduet.

 

9. Test om dit vindue slutter tæt til karmen med papirstrimmel-testen: Åbn vinduet og sæt en papirstrimmel i klemme mellem vinduet og karmen og luk så vinduet igen. Træk strimlen ind mod dig selv. Hvis strimlen yder meget modstand og måske endda går i stykker, når du river, er vinduet ret tæt. Smutter den derimod lige ud fin og hel, slutter dit vindue ikke tæt nok til karmen, og derved får du kulde og træk i din bolig.