Luft til luft varmepumpe er billigt

Opvarmning af bolig

Hvert år bruger danskerne flere tusinde kroner på opvarmning af boligen. Disse penge kunne være blevet sparet, ved at vælge en luft til luft varmepumpe. Varmepumpen kan desuden bruges som primær varmekilde i fx sommerhuse eller andre mindre boliger. Læs eventuelt om erfaringer her. 

Billig varme

Luft til luft varmepumpen producerer utrolig billig varme og det er sikkert også derfor, den har fået så enorm stor opmærksomhed på det sidste. Ud over at være meget billig er den også miljøvenlig, da den ganske enkelt blot udnytter energien i luften omkring os til at opvarme hjemmet.

Varmer også selvom det er koldt

Hvis man ikke vidste bedre, ville man tro luft til luft varmepumpen kun virkede om sommeren, men det er ikke sådan det forholder sig. Selv om luften er kold, producerer den stadigvæk en masse energi, der kan anvendes til opvarmning af boligen. Man skal have et særligt luft til luft anlæg for at kunne udnytte denne type varmepumpe.

Sådan fungerer anlægget

Det kan forklares meget enkelt. Man skal bare forestille sig hvordan luft til luft varmepumpen trækker varmen i udeluften ind i hjemmet. En luft til luft varmepumpe bruger en del energi, men den er stadigvæk meget billigere end andre opvarmningsformer. For hver 1 kWh en luft til luft-varmepumpen producerer, så skaber den varme, som svarer til 3 kWh. Til sammenligning vil man kun kunne opnå et 1 kWh til 1 kWh varme forhold med en klassisk el-radiator.

Installation af varmepumpe

Det er billigt at installere en luft til luft varmepumpe. Inden for en ganske kort årrække (12 til 15 år), kan man tjene installationsudgifterne ind igen, hvis man investerer i et kvalitetsanlæg. Dette betyder, at man i årrækken derefter kan nyde ikke blot gratis, men også meget miljøvenlig varme i hjemmet grundet mindskelsen af CO2 udledningen.

Hvor meget sparer man?

Det er ikke lykkedes mig at finde ud af hvor meget man sparer på varmepumpeanlægget. Det afhænger af det sædvanlige vareforbrug, isolering og type pumpe. En certificeret leverandør/montør kan dog foretage meget nøjagtige beregninger af dette, inden man vælger et eventuelt anlæg.

Lovkrav og generelle krav

Desværre er der en del gråzoner, når det gælder luft til luft varmepumpen. Nogle fabrikanter lover mere end de kan holde og man risikerer at skulle betale mere end man troede. Hvis man vil være sikker på god kvalitet og et anlæg der følger loven, kan man fx vælge modeller som bærer GO’energimærket.

Isolering og varmepumpe er guld værd

Man kan nemt og effektivt nedbringe sin varmeregning ved dels at efterisolere sit hus, og eventuelt bør man også skifte over til varmepumpe. Disse gyldne råd kan man læse mere om på dfpb.dk, hvor man hjælper hinanden med nyttige råd om besparelser i husholdningsbudgettet.

Nedbring din varmeregning

 

En effektiv måde at nedbringe sin varmeregning på er selvfølgelig at sørge for, at ens hus er velisoleret. Hvis ens hus ikke er bygget i dette årtusinde, er der en stor sandsynlighed for, at man med god for-tjeneste kan sætte et efterisoleringsprojekt i gang for at optimere ens varmeeffektivitet – den andel af varmen, som ens varmeapparater producerer, der bliver i huset. Dette kan gøres ved at få et firma med speciale i isolering til at gennemgå ens hus systematisk for at finde alle de punkter i huset, hvor isoleringen ikke er optimal. Selv kan man undersøge dette og få en fornemmelse af det ved at gå en tur rundt langs ydervæggene og mærke efter, om der er nogle områder på overfladerne, der er koldere end resten. Det er nemlig et tegn på, at isoleringen ikke er effektiv i det område. Man kan også gå ind på energistyrelsens hjemmeside og udfylde en formular med en masse tal og oplysninger om éns hus – så giver deres beregner et bud på, hvor gavnligt en efterisolering af huset kan være, og hvor man måske især skal have fokus på. Hvis det viser sig, at man vil kunne spare en væsentlig mængde penge på at få sit hus efterisoleret, kan man overveje, om man har lyst til at nedbringe sin varmeregning yderligere.

Suppler med en varmepumpe

 

Dette kan gøres ved at kombinere efterisoleringen med installationen af en varmepumpe. En varmepumpe er en installation, der på den ene eller anden vis omdanner noget koldt til varmt luft. Der findes forskellige typer af varmepumper, som fx den meget almindelige luft-til-luft varmepumpe. Alt efter, hvor stort ens hus er, og hvor stort behovet for opvarmning er, er der forskellige varmepumper, der vil dække ens individuelle behov. En varmepumpe kan for det meste være en meget energibesparende investering – og noget, som også kan mærkes på varmeregningen.  Hvis ens hus er velegnet til at få en varmepumpe installeret, står man i udsigt til store besparelser alt i alt – men om man skal supplere efterisoleringen af sit hus med en sådan installation er selvfølgelig afhængigt af de forhold, som huset byder. Ud over den besparelse, der er forbundet med at få foretaget sådan en gennemgående renovation af sit hus, er der også nogle miljø-mæssige forhold, som kan være værd at drage med ind i sine overvejelser. Hvis man går op i miljøvenlighed, er efterisolering og installation af en varmepumpe en oplagt mulighed for at gøre noget godt for miljøet.