Luft til luft varmepumpe er billigt

Opvarmning af bolig

Hvert år bruger danskerne flere tusinde kroner på opvarmning af boligen. Disse penge kunne være blevet sparet, ved at vælge en luft til luft varmepumpe. Varmepumpen kan desuden bruges som primær varmekilde i fx sommerhuse eller andre mindre boliger. Læs eventuelt om erfaringer her. 

Billig varme

Luft til luft varmepumpen producerer utrolig billig varme og det er sikkert også derfor, den har fået så enorm stor opmærksomhed på det sidste. Ud over at være meget billig er den også miljøvenlig, da den ganske enkelt blot udnytter energien i luften omkring os til at opvarme hjemmet.

Varmer også selvom det er koldt

Hvis man ikke vidste bedre, ville man tro luft til luft varmepumpen kun virkede om sommeren, men det er ikke sådan det forholder sig. Selv om luften er kold, producerer den stadigvæk en masse energi, der kan anvendes til opvarmning af boligen. Man skal have et særligt luft til luft anlæg for at kunne udnytte denne type varmepumpe.

Sådan fungerer anlægget

Det kan forklares meget enkelt. Man skal bare forestille sig hvordan luft til luft varmepumpen trækker varmen i udeluften ind i hjemmet. En luft til luft varmepumpe bruger en del energi, men den er stadigvæk meget billigere end andre opvarmningsformer. For hver 1 kWh en luft til luft-varmepumpen producerer, så skaber den varme, som svarer til 3 kWh. Til sammenligning vil man kun kunne opnå et 1 kWh til 1 kWh varme forhold med en klassisk el-radiator.

Installation af varmepumpe

Det er billigt at installere en luft til luft varmepumpe. Inden for en ganske kort årrække (12 til 15 år), kan man tjene installationsudgifterne ind igen, hvis man investerer i et kvalitetsanlæg. Dette betyder, at man i årrækken derefter kan nyde ikke blot gratis, men også meget miljøvenlig varme i hjemmet grundet mindskelsen af CO2 udledningen.

Hvor meget sparer man?

Det er ikke lykkedes mig at finde ud af hvor meget man sparer på varmepumpeanlægget. Det afhænger af det sædvanlige vareforbrug, isolering og type pumpe. En certificeret leverandør/montør kan dog foretage meget nøjagtige beregninger af dette, inden man vælger et eventuelt anlæg.

Lovkrav og generelle krav

Desværre er der en del gråzoner, når det gælder luft til luft varmepumpen. Nogle fabrikanter lover mere end de kan holde og man risikerer at skulle betale mere end man troede. Hvis man vil være sikker på god kvalitet og et anlæg der følger loven, kan man fx vælge modeller som bærer GO’energimærket.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *