Solvarmeanlæg er stadig en god investering

Mange boligejere kan med succes få installeret en solfanger på ejendommen, således solens stråler opvarmer vandet, der anvendes af centralvarmeanlægget i ejendommen. På den måde kan man supplere varmeforbruget betydeligt, hvilket nedbringer varmeregningen, da man efter installationen af et solvarmeanlæg kun har få driftsudgifter til varmeproduktionen. Statens tilskudsordninger har varieret en del til solfanger og solcelleanlæg, hvilket betyder meget for rentabiliteten af anlæggene, men i realiteten er det altid en god og klimavenlig løsning, der kan betale sig tilbage i løbet af en kort årrække.

Sådan virker en solfanger

Princippet i et solvarmeanlæg er ganske enkelt, da man blot har monteret en solfangerkasse på taget af ejendommen, og solen opvarmer nu vandet i denne kasse, hvorefter en cirkulationspumpe får bragt vandet rundt til radiatorer og vandhaner.

En solfanger er ikke så effektiv om vinteren, så systemet er reelt kun effektivt i 2/3 af året, så man må regne med en solfanger som et supplement til ejendommens opvarmning af brugsvand. Det varme vand oplagres i en varmeveksler eller en spiral i en varmtvandsbeholder med stor volumen, og det er også muligt at anvende en såkaldt buffertank som lager af solvarmen. På den måde kan man anvende varmen i kolde perioder, og denne slags systemer kan fint samarbejde med jordvarme, der virker efter samme princip. Der skal altid tilsættes frostvæske til vandet i systemet, således det ikke fryser i de helt kolde perioder, men da der er tale om et lukket system, så er der næsten ingen vedligeholdelse.

Man kan få solfangeranlæg i forskellige størrelser, men et typisk anlæg vil kunne dække 30 % af ejendoms varmeforbrug og omkring 60 % af varmtvands forbruget, og det er naturligvis den kolde vinter med sparsom sol og højt varmeforbrug, der giver denne dårlige statistik. I den varme halvdel af året kan man derfor klare 100 % af varmeforbruget og brugsvand fra solfangeranlægget, så man kan derfor helt slukke for oliefyr, pillefyr og lignende opvarmningsanlæg.

Økonomien for et solfangeranlæg

Man bør nøje overveje økonomien for et solfangeranlæg, før man blot køber dette. Ejendommen skal være velegnet til solvarme, så dette bør man først tale med en ekspert på området, og dels skal man jo kende til investeringens størrelse og muligheden for statstilskud. Et typisk solvarmeanlæg koster omkring 50-60.000 kr., og man kan spare omkring 3.000 kr. årligt på varmeregningen, så der er virkelig tale om en glimrende investering plus det er godt for miljøet.

Tilskuddet fra staten er faldet gennem årene, men her i 2017 kan man stadig opnå 10-20.000 kr. i tilskud, og det gælder både private boliger samt virksomheder, og den tidligere grænse på 6 KW er endda bortfaldet. Man får tilskuddet med det samme, så man skal ikke som tidligere vente i flere år på at få det udbetalt, og desuden kan man også udnytte håndværkerfradraget, så det er derfor stadig en rigtig god idé at overveje solfanger på sin ejendom.

Den oversete rørisolering

Det er bade synd og skam for din økonomi og for miljøet, hvis dine vandrør ikke er isolerede, der hvor der transporteres varmt vand, hvilket normalt er varmtvands- og centralvarmerørene i boligen. De fleste har heldigvis fået isoleret disse rør. Men i mange hjem er isoleringen desværre mangelfuld eller ikke-eksisterende, så her fyrer man altså for fuglene. Heldigvis er det både nemt og billigt at få løst problemet med rørisolering, og løsningen kan man læse om her.

Læs mere Den oversete rørisolering

Opvarmning i fremtiden

Det er ikke irrelevant fremtidsmusik, når man i dag diskuterer opvarmningen i samfundet i år 2050 og fremover. Vi er alle med til at forme fremtiden, og vi må være indstillet på, at oliereserverne snart slipper op, så vi må være forberedt til at tage nye energityper i brug til at varme vores boliger op, til vore biler og fabrikker. Vi har allerede i mange år forsket i nye energikilder til anvendelse i fremtiden. Brint virker meget lovende som energikilde, og vi har også en masse biomasse, som vi kan anvende som brændsel. Politikere og andre beslutningstagere skal allerede nu tage stilling til samfundets udvikling, hvor vi nu skal yde tilskud og afsætte resurser til forskning, således vi er garderede til fremtiden og dens behov for stabil energi til strøm og opvarmning. På hofer.dk kan man læse mere om vores syn i dag på opvarmningsmetoder i fremtiden.

Hovedstadsområdet i fremtiden

 

For bedre at kunne planlægge fjernvarmen i den nære fremtid har energiplanlæggerne i hovedstadsområdet skuet langt frem og set på energisituationen om mere end tredive år. I samarbejdet omkring Varmeplan Hovedstaden har energiplanlæggerne denne gang skuet langt ind i krystalkuglen. Parterne bag, det vil sige CTR, VEKS og fjernvarmedelen af HOFOR, har i de seneste analyser arbejdet med scenarier, der går helt frem til 2050. Nina Holmboe, der er energiplanlægger hos Plan Fjernvarme hos HOFOR, forklarer, hvorfor de lange udsigter må gå forud for de korte:

– Biomassens langsigtede rolle i fjernvarmesystemet og vindkraftens betydning for elmarkedet er begge to helt afgørende for, hvordan energisystemets udvikler sig, og dermed også afgørende for de investeringer, vi skal foretage i fjernvarmesystemet de kommende år. Vi har derfor valgt at vende tidsplanen på hovedet og konkludere på de langsigtede perspektiver, før vi går videre med det kortere sigte. Og hvad viser analyserne så? Elmarkedet og særligt udbygningen med vindkraft vil have afgørende betydning for fjernvarmens udviklingsmulighed. Ser man frem mod 2050 er der ingen tvivl om, at udbygningen af vindkraften fortsætter både i Danmark og i vores nabolande, og det vil påvirke fjernvarmesektoren.

Mindre varmeforbrug i fremtiden

 

–          I 2050 forventer vi varmebesparelser på 30 procent i forhold til 2012. Samtidigt regner vi med, at fjernvarmen fortsat udbygges i hovedstaden, så de fleste større bygninger samt halvdelen af villaer og rækkehuse er tilsluttet fjernvarme omkring 2035. Det betyder, at forbruget af fjernvarme i første omgang vil stige med cirka 10 procent frem mod 2025 for så – frem mod 2050 – igen at falde til et niveau svarende til det forbrug vi har i dag på grund af varmebesparelserne, vurderer Nina Holmboe. Biomasse spiller en central rolle i de scenarier, som energiplanlæggerne har set på. Analyserne viser blandt andet, at biomasse-kraftvarme er økonomisk fornuftigt i Hovedstadsområdet i de næste 30 til 40 år, men det vil være i kombination med blandt andet store el-varmepumper, geotermi og varmelagring.

Balmorel-modellen

 

Perspektiverne er ikke bare ren fremtidsmusik. Analyserne er baseret på den såkaldte ’Balmorel’-model, der foretager en økonomisk optimering af udbygningen af el- og varmeproduktionen og –transmissionen på basis af de forudsætninger med hensyn til miljømål, brændselspriser med videre, som er lagt ind i modellen. Til forudsætningerne hører også eventuelle begrænsninger med hensyn til hvilke teknologier, modellen må anvende, hvor store udbygninger, der tillades mv. Modellen dækker Norden og Tyskland.

 

Biobrændsel varmer boligen fint op

Biobrændsel

Biobrændsel varmer boligen op og forsyner dig med varmt vand. Det er en glimrende løsning til dig der ikke har mulighed for fjernvarme. Når man bruger biobrændsel kommer der varmt vand og varme til radiatorerne i hele boligen. Du kan få biobrændselskedler til træ (brænde), træpiller, træflis, korn og halm.

Mere energirigtigt end el og olie

Selvom biobrændsel ikke er en perfekt måde, at forsyne boligen med varme på, så er det stadigvæk meget bedre end el og olie.

Pris

Biobrændsel prisen varierer en del og man kan ikke som sådan fastsætte en pris. Nogle er også i stand til at forsyne sig selv med biobrændselsmateriale, de vil faktisk bruge ufatteligt lidt penge til at holde anlægget i gang. Hvis man fx ejer sin egen skov, kan man fælde træ, som kan anvendes som brændbart materiale.

Vælg A-mærket

Ligesom så mange andre ting, skal man ikke bare købe det første og bedste biobrændselsanlæg. Det er meget vigtigt, at man netop i denne fase ser sig for. Man skal vælge en kedel, der er energimærke A. Det har en stor betydning for miljøet, at man ikke bare køber en kedel, men at man tænker sig om inden man køber biobrændselsanlægget.

Skorstensfejer

Du kommer nok ikke udenom at du skal have en skorstensfejer til at godkende den opsatte kedel og underskrive prøvningsattesten. Det kan for nogle være irriterende med endnu en udgift, men på den anden side, så er det en rigtig god sikkerhed. Du er jo ikke interesseret i at få skader på dit hus eller i værste fald risikere brand.

Varmen kan styres helt automatisk

Det er faktisk muligt, at købe en kedel, hvor varmen styres helt automatisk efter temperaturen udenfor. Man kan enten få denne automatik indbygget eller det kan købes særskilt. Så vidt jeg kan regne ud er det helt klart værd at købe, da man kan spare en masse penge på unødvendig opvarmning.

Kilde: Energistyrelsen

Tjek din bolig med en klimapistol

Mange går nok og spekulerer på, om deres bolig er tætnet godt nok, og den tanke er desværre sund nok, for mange boliger er så utætte, så man faktisk bruger alt for mange penge på varmeregningen. Ved at opsætte nye tætningslister, måske et par nye vinduer og lidt efterisolering, så kan man med en meget lille investering spare tusindvis af kroner hvert år fremover. Derved gør du noget godt for miljøet, men du bliver så sandelig også belønnet økonomisk set. Men hvor skal man starte? Det nytter jo ikke noget at arbejde i blinde eller efter fornemmelsen.

Svaret er en klimapistol

 

Med en klimapistol kan du tjekke, om isoleringen på loftet ligger ordentligt, om der er kuldebroer, om hulmursisoleringen er faldet lidt sammen, eller om isoleringslisterne ved vinduer og døre fungerer optimalt. Se flere fordele med en klimapistol i lokalavisen her, hvor man netop fokuserer på fordelene ved at gennemgå boligen med en klimapistol. Kan dit hjem holde varmen? Kulden er over os, og vi trækker inden døre i varmen. Men kan dit hjem holde varmen? Hvordan står det til med isoleringen og tætningslisterne? Klima-pistolen er et infrarødt termometer, der er nemt at bruge. Du retter blot den tændte ”pistol” mod den overflade, du vil måle temperaturen på og aflæser i displayet. Ved at bevæge den infrarøde stråle fra sted til sted kan du aflæse, om der er temperaturforskelle – f.eks. forskellige steder på loftet, henholdsvis foroven og forneden på ydervæggene eller fra den ene vinduesramme til en anden. På den måde kan du systematisk gennemgå din bolig og se, om det er ved at være tid til at gå isoleringen efter og dermed gøre noget godt for både din pengepung og klimaet.

Godt for miljøet

 

Der er et kæmpestort potentiale i at spare på energien rundt om i hjemmene. Det største potentiale ligger i isoleringen. Men det kan være svært at vide, hvor det bedst kan betale sig at sætte ind. Det kan du finde ud af ved hjælp af en klimapistol. Hvis du eksempelvis har to forskellige sæt vinduer, så kan du med temperaturmåleren se, hvilket et af dem, du kan tjene mest på at skifte ud. Ved at rette op på de fejl og mangler du finder, kan du spare på din varmeregning, få et bedre indeklima uden f.eks. træk og samtidig mindske din CO2 udledning. Du kan låne en klimapistol ganske gratis i 1 uge ved henvendelse til den grønne guide på [email protected] eller tlf. 23367446. Der følger en let forståelig manual med. En klimapistil koster fra 10.000 kr. og opefter, og den kaldes også for et termokamera eller et instrument til termografering.

 

Gør din varmeregning mindre ved isolering

Fordele ved at isolere boligen

Når du isolerer dit hjem, bliver varmeregningen bedre og du skåner miljøet. Hvis du samtidig sørger for ordentlig ventilation i hjemmet, så vil du også opnå et bedre indeklima.

Isolering når du renoverer

Tænk ”isolering”, hver gang du renoverer noget i din bolig. Det er meget lettere, at isolere hver gang du renoverer end at tage det hele på en gang.

Kendt til bygningsreglementet

Når du isolerer selv, skal du kende til lovgivningen. Du risikerer at skulle lave det hele om, den dag du skal sælge huset, hvis det ikke er gjort godt nok.

Få en garanti

Hvis du har en håndværker til at isolere for dig, skal du sørge for at vælge en der vil udstede en garanti. Mange håndværkere vil ikke give dette og det kan i sidste ende være dig, der står med problemet, hvis de ikke har gjort deres arbejde godt nok. Du skal have en garanti for holdbarheden og nogle producenter tilbyder faktisk det de kalder en produktgaranti og det er sådan en du skal have.

Isoleringsegenskaber

Man kan isolere med rigtig mange ting og der er mange der har brugt kreative løsninger. Desværre er det ikke alle der er lovlige og mange er direkte brandfarlige. Når man kigger efter isoleringens egenskaber og kvalitet er det:

 • Isoleringsevne
 • Brandegenskaber
 • Levetid
 • Arbejdsmiljø

Materialets isoleringsevne vises som λ-værdi – jo lavere λ-værdi, jo bedre isoleringsevne. Man kan godt opnå lige så god isoleringsevne med materialer med høj λ-værdi. Der skal bare et tykkere lag til.

Man kan teste isoleringsmateriale inden brug

Der findes en instans, der hedder Varmeisoleringskontrollen. Det er en uafhængig kontrolordning, som du helt sikkert kan henvende dig til. De har testet en del materialer og kan muligvis fortælle dig om dit valgte isoleringsmateriale er godt nok. Der er også en masse danskere, der allerede har isoleret hele boligen, nogle har faktisk isoleret så godt at de sparer masser af penge på varmeregningen hver vinter.

 

 

Kilde: Energistyrelsen

Fakta om fjernvarme

De mange mennesker i Danmark, som har fjernvarme, de kan jo ikke gøre meget for at påvirke selve driften af fjernvarme. Men den enkelte forbruger af fjernvarme kan selv indstille temperaturen på indløb og udløb på deres varmtvandsbeholder, da det er forskellen i temperatur man jo betaler for. Og de mange danskere med fjernvarme kan sagtens blande sig i den store energidebat, idet de jo også påvirker landets CO2 udslip. Faktisk er fjernvarme i Danmark en stor succeshistorie, men der er naturligvis enkelte undtagelser, og det er ofte disse man hører om i nyhederne. Visse steder i landet er driften af fjernvarme så dyr, at den overstiger prisen for den gennemsnitlige forbruger, som har oliefyr eller pillefyr til sin opvarmning. Men langt hovedparten af brugerne af fjernvarme kan være stolte af at de har klimavenlig varme samt lave priser på fjernvarme. Læs meget mere om fjernvarme her på fjernvarme.info, hvor der er mange nyttige statistiske oplysninger om fjernvarme.

Fjernvarme er godt for miljøet

 

Næsten to tredjedele af de danske husstande har fjernvarme. Dermed er de med til at sikre, at vi udnytter energien effektivt. Skulle vi alle hver især opvarme vores boliger individuelt, ville det blive en dyr affære – ikke mindst for miljøet. Men fordi vi har en fælles varmeforsyning i fjernvarmen, får vi også en markant fælles fordel: Vi bruger den nyeste teknologi, der udnytter ressourcerne, beskytter klimaet og forebygger forurening.

CO2 udledning

 

Hvert oliefyret hus, der vælger fjernvarme, sparer omgivelserne for 5,7 tons CO2 om året. Hvis huset bruger naturgas, er tallet 3,9 tons, og ved elvarme er vi helt oppe på 15,6 tons om året.  Hvis fjernvarmen ikke var blevet udbygget siden 1990, ville Danmarks CO2-udledning være hele 33 % højere i dag. Så Danmarks 3,2 mio. fjernvarme-forbrugere er intet mindre end landets største miljøbevægelse!

Fjernvarme gør Danmark uafhængig

 

Der er mindst 4 gode grunde til, at fjernvarmen er den rigtige løsning på Danmarks energiudfordringer:

1. Fjernvarmen gør Danmark uafhængig af at importere olie og andre fossile brændsler til opvarmning.

2. Fjernvarmen er primært billig overskudsvarme, der nedsætter vores behov for fossilt brændsel.

Fjernvarmen kan også produceres på lokale energikilder, for eksempel sol, jordvarme (geotermi), vind og biomasse.

3. Fjernvarmen kan altid omstille sig. Mange gasfyrede værker lægger for eksempel om til biomasse.

4. Derfor gør fjernvarmen os stærkere som energination.

Fjernvarme er fremtiden

 

Næsten to ud af 3 danskere har fjernvarme, og ikke mindre end 60.000 kilometer fjernvarmerør bringer varmen ud til danskerne. Så fjernvarmen er rygraden i Danmarks nutidige varmeforsyning – og den er på alle måder fremtidssikret med moderne teknologi og intensiv forskning og udvikling. Fjernvarmen giver os friheden til at vælge netop de energikilder og brændselsformer, vi foretrækker. De kan alle levere varme til fjernvarmenettet, så danskerne i større og mindre byområder har en miljøvenlig opvarmning. Endda til en pris, der oftest er billigere end alternativerne. Fjernvarme er udviklet til nutidens og fremtidens opvarmning!

Hvor mange har fjernvarme?

 

I Danmark er fjernvarme langt den mest udbredte form for opvarmning. 63 % af alle danske husstande har fjernvarme – det svarer til ca. 3,2 millioner danskere. Det er især bysamfundene, der har fjernvarme.

Fjernvarmen bliver grønnere

 

Tre fjerdedele af fjernvarmen er overskudsvarme fra elproduktionen på kraftvarmeværkerne. Det giver en effektiv udnyttelse af energien. Samtidig fylder de vedvarende energikilder stadig mere.

Fordelingen af brændsels- og energikilder er således i dag.

 

Fjernvarmens energikilder (Energistyrelsen 2012)

 

Biobrændsel (halm, flis, træpiller, nedbrydeligt  affald  40,98 %
Brændbart affald    7,77 %
Fossile brændsler (kul, olie, naturgas)  47,75 %
Sol, geotermi og vind    1,48 %
Bioolie og biogas    2,02 %

 

 

Olie til fyring

Mangler du olie?

Mangler du olie til dit fyr?  så har Statoil et godt udvalg, som du kan bruge.

Her er der nogle gode punkter, til at holde styr på dit fyr, og med dit olie til fyring.

1. Er HFI-relæet slået fra?

Ja: Der er måske en defekt i en af husets elektriske installationer. Fyret går først i gang, når HFI-relæet igen er koblet ind – eventuelt efter et tryk på fyrets startknap.

 

2. Er der gået en sikring?

Ja: Skift sikringen, tryk på fyrets startknap og vent højst 5 minutter. Gå videre til punkt 3, hvis fyret ikke går i gang

 

3. Skal startknappen aktiveres?

Alle oliefyr har en startknap, der er placeret på brænderen. Tryk på knappen og vent højst 5 minutter.

4. Er der olie nok på tanken?

Hvis tanken står frit – i kælder, garage eller udenfor – er der en måler på tanken. Den skal vise mere end 8 cm eller 80 liter, ellers stopper fyret. Hvis tanken er gravet ned, kan du tjekke oliebeholdningen ved at stikke en pejlestok eller en pind ned på bunden af tanken. Der skal være mindst 30 cm olie, ellers stopper fyret.

Alt om energispareområder

Energiudbyderne i Danmark er fra regeringens side blevet pålagt at nedbringe Danmarks energiforbrug, og et af initiativerne til at opnå dette mål er hjemmesiden energisparesiden.dk, som har til formål at hjælpe dig i gang med energibesparelser i boligen eller i virksomheden. Her får du en oversigt over, hvilke ydelser og tilbud energiselskaber (el-, gas-, fjernvarme- og olieselskaber) og deres samarbejdspartnere kan tilbyde dig for at komme i gang med besparelserne. Der er hjælp at hente til bl.a. isolering af boligen, installering af ny gas-/oliekedel eller varmepumpe, optimering af produktionsprocessen eller få en energirådgiver til at se boligen/virksomheden igennem for besparelser.

Mange forskellige energispareområder

 

Da flere energiselskaber samarbejder med andre virksomheder om at lave energibesparelser bl.a. rådgivere, håndværkere og installatører, kan man komme i direkte kontakt med dem via Energisparesiden.dk, når en eventuel opgave skal udføres. Her er en oversigt over de forskellige energispareområder, hvor der kan laves energibesparelser i boligen og i virksomheden.

Generelt findes der flg. energispareområder:

 

 • Isolering
 • Varme (gas- og oliekedler, elvarme)
 • Vinduer
 • Varmepumper
 • Vedvarende energi(solvarme)
 • Transport

For virksomheder findes desuden flg. energispareområder:

 

 • Energioptimering(køling, ventilation m.m.)
 • Energioptimering kedler (kedler, varmesystemer og processer)
 • Nyanlæg og ombygning

Der fokuseres på mange energispareområder

 

Net- og distributionsselskaber (Energiselskaber)har fået til opgave at lave energibesparelser hos virksomheder og private forbrugere i Danmark. Energiselskaberne har hvert år et fast mål, der skal nås. Det betyder også, at du som almindelig forbruger og virksomhed kan søge om tilskud eller rådgivning om energisparetiltag hos energisel-skaberne eller en håndværker, rådgiver etc., der har en aftale med et energiselskab. Selskaberne kan indberette de besparelser som de har været medvirkende til til Energistyrelsen, og dermed nå deres mål.

Om Energisparesiden.dk

 

Energisparesiden.dk er udviklet i et samarbejde mellem el-, naturgas-, fjernvarme- og olieselskaber, som alle er forpligtet til at gennemføre energibesparelser hos private forbrugere, virksomheder, det offentlige, m.m. Den er udviklet som en hjælp til både boligejere såvel som virksomheder til at komme i gang med at nedsætte deres energiforbrug. De forskellige net- og distributionsselskaberne har forskellige ydelser, der henvender sig til enten private boligejere eller virksomheder. De samarbejder med en bred række af aktører som hjælper med at opnå energibesparelserne. Nogle aktører har ekspertise i at lave energibesparelser i boliger, mens andre er specialiseret i at hjælpe virksomheder med at spare på energien. Tilskuddet eller rådgivningen opnås ved at indgå en aftale med et net- eller distributionsselskab før, du går i gang med selve tiltaget. Indgåelse af bindende aftale om køb af udstyr, materialer eller om udførelse af projektet opfattes som igangsættelse af tiltaget. Du kan indgå aftalen med selskabet via en af selskabernes samarbejdspartnere.

 

Isolering af boligens hulmur

Mange ejendomme i Danmark er ikke isoleret godt nok, så de må bruge alt for mange penge på fyringsolie, brænde, fjernvarme eller hvad de nu har valgt af fyringsmetode.

Der er ingen tvivl om, at det allerbedste råd til disse husejere er at få efterisoleret deres boliger, så de fremover kan spare mange penge hvert år på opvarmning. Selv hvis man tager i banken og låner pengene til isoleringen er det stadig en god investering, da investeringen er betalt ind i løbet af få år.

I visse ejendomme er det kælderen eller loftet, som trænger til at efter-isoleres, men de fleste steder er den deres hulmur, som trænger til mere isolering. Langt de fleste huse består af en ydervæg samt en indervæg, og mellem disse to vægge er der bare luft, som også isolerer en lille smule.

Men det er meget nemt at blæse isolering ind i denne hulmur, således huset bedre kan holde på varmen, og det kan du læse mere om på energihjem.dk, hvor man især koncentrerer sig om at hjælpe boligejere med gode råd.

Ny og bedre isolering til boligens hulmur

 

De seneste år er boligejere blevet vant til at bruge papirisolering, når de for eksempel skal isolere deres hulmur. Et af firmaerne er Papiruld Danmark A/S, der nu har videreudviklet produktet og lanceret ”Papiruld Hulmur”, der giver en endnu lavere varmeregning.

Papir-isolering er et nemt anvendeligt og effektivt isoleringsmateriale, der især fungerer godt til hulmursisoleringer. Flere og flere husejere får øje for de små fibre, der via et hul i fugen sprøjtes ind i hulmuren. Nu har firmaet Papiruld Danmark A/S udviklet et nyt produkt, de kalder ”Papiruld Hulmur.”

I realiteten fungerer det på samme måde som firmaets oprindelige papirisolering, men nu med en endnu bedre isoleringsevne i tunge ydervægge. En tung ydervæg er en væg, der består enten af letbeton eller en muret væg.

Hulmursisolering kommer ud i alle hjørner

 

Konkret skal man i modsætning til almindelig papirisolering ikke lave så mange indblæsningshuller i fugen for at indblæse isoleringen, hvilket giver en pænere facade, da der ikke bliver lavet så mange huller. Derudover og måske vigtigst af alt, er ”Papiruld Hulmur” endnu bedre, når det gælder hulmure med tunge ydervægge. Dette skyldes, at længden af cellulosefibrene er justeret, så materialet lettere kan komme ud i revner og sprækker og derved opnå en bedre isoleringsevne. I sidste ende betyder det en lavere varmeregning, da isoleringen er forbedret.

Fordele med ”Papiruld Hulmur”

 

 • Forbedret isoleringsevne
 • Færre indblæsningshuller
 • Lavere varmeregning
 • Pænere facade på huset
 • Prisen er den samme som almindelig papirisolering
 • Lang levetid

Ulemper med ”Papiruld Hulmur”

 

Anvendes kun til tunge ydervægge og ikke trævægge

Prisen

 

Prisen på ”Papiruld Hulmur” er den samme som med almindelig papirisolering, hvilket ligger på omkring 11.000 kroner for 70 kvadratmeter tom hulmur, som et typisk parcelhus på 120 kvadratmeter har.